Zorg met een glimlach

NewCare4You Thuiszorg, de zorg maakt het verschil!

Doelgroep

Wij richten ons op verschillende doelgroepen, ongeacht de (culturele) achtergrond. Onze nadruk ligt op zorgverlening in de breedste zin,  aan de meest kwetsbare mensen uit onze samenleving.

Wet van Privacy

Zorgverleners zijn gebonden aan hun beroepsgeheim. Dat houdt in dat zij geen informatie over u of uw gezinsleden mogen verstrekken aan derden, tenzij dit een samenwerkende zorgverleningsinstantie is en/of voor behandelingsdoeleinde.

Proffesionele zorg voor u van onze hulpverleners