Missie en Visie

Missie

NewCare4You verleent op een deskundige, doeltreffende en doelmatige wijze professionele hulp aan jong en oud. Personen met elke culturele achtergrond welke een hulpvraag hebben kunnen zich bij ons aanmelden. Wij stemmen het hulpverleningsaanbod op individueel niveau af.

Visie

NewCare4You is betrokken, betrouwbaar en ambitieus. Wij hechten waarde aan onze specifieke, klantgerichte, laagdrempelige en oplossingsgerichte hulpverlening. Wij zijn betrokken bij de ouder wordende mens, jongvolwassenen en jongeren. Wij zijn betrouwbaar in de begeleiding en wij hebben de ambitie om onze zorg voortdurend te verbeteren. Onze begeleiding is gericht op het voorkomen of dragelijk maken van uw hulpvraag. Wij bieden verschillende vormen van ambulante zorg.