Onze partners

NewCare4you is verbonden met de wijk en stad. Daarnaast hebben wij diverse registraties en certificaten die onze kwaliteit waarborgen. Hieronder staan onze partners en registraties.

Partner(s)

PGB
Wij zijn lid van de Vereniging Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget. Mocht er langdurige begeleiding benodigd zijn kan er een PGB aanvraag ingediend worden. Wij kunnen u dan ook ondersteuning bieden in de PGB administratie.

87fb36_9bb3a538dcae448dbfe891a47a3d0237

(Kwaliteits)Registraties

V&VN
Newcare4You is aangesloten bij de beroepsvereniging V&VN. V&VN staat voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. De landelijke coöperatie van zelfstandige professionals in de zorg. Zo helpt de V&VN ervoor zorgen dat er voldoende opgeleid zorgpersoneel is. Kijk voor meer informatie op de website van V&VN.

87fb36_729e27de83154a868f4f5cfb11993dc4

De zorgprofessional
NewCare4you is ook aangesloten bij de zorgprofessional. De zorgprofessional is de landelijke coöperatie van zelfstandige professionals in de zorg. De Zorgprofessional is een samenwerkingsverband van zelfstandige verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders met een gemeenschappelijke missie: zorg verlenen op een wijze die recht doet aan het vak en die de cliënt zo volledig mogelijk zorg op maat verleent, de zorg coördineert zoals de cliënt dat wenst. Kijk voor meer informatie op de website van de zorgprofessional.

87fb36_e6fb5f1ba25b41adb1390fd6f1a2aa6d

Kiwa
NewCare4You beschikt over een Kiwa kwaliteitskeurmerk. Kiwa is een internationaal opererend kwaliteitszorgbedrijf dat voortdurend bezig is om processen, producten, medewerkers en organisaties te verbeteren. Kiwa is onafhankelijk en is geaccrediteerd op basis van
ISO 17020 voor inspectiebedrijven. Dit garandeert u dat Kiwa de kwaliteit voor u waarborgen. Kijk voor meer infromatie op de website van Kiwa.

87fb36_a8c5d3f2b52448208e2532a215eb7544

Big-registratie
Een big-registratie is een registratie van mensen die werken in de gezondheidszorg, bij de overheid. Dit gebeurd namens het ministerie van Gezondheid, Welzijn en Sport.  doing so on behalf of the Ministry of Health, Welfare and Sport. Een BIG-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Een BIG-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Kijk voor meer informatie op de website.