Palliatieve zorg vindt plaats als genezing niet meer mogelijk is. Genezen gaat dan over in verzorgen. De palliatieve zorg binnen NewCare4You is gericht op het verlichten van het lijden waarbij comfort en kwaliteit van het leven in deze fase voorop staan. We helpen en begeleiden patiënt in hun omgeving in de laatste periode van hun leven. Het bieden van zorg, comfort en kwaliteit gebeurt op meerdere gebieden; lichamelijk functioneren, emotionele en sociale aspecten bij de cliënt en zijn/haar naasten.